KEMREX

22 พฤษภาคม 2567 “วันวิสาขบูชา” 🙏🙏🙏 . ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า . #วันวิส...

0 likes0 commentsLINE VOOM