บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

📣 📣 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 3) รับจำนวนจำกัด 180 คน เท่านั้น ✅หลักสูตร 1 ป...

0 likes0 commentsLINE VOOM