บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

📚🎉ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารงานวิชาการ เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ” โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการค...

1 like0 commentsLINE VOOM