บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

🎉🎉 MBA SPU เรามีนัด 12-13 กันยายน 2563 รายวิชา การจัดการการตลาด วิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ EXPERIENCE - รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร NSU COMMERCIAL CO., LTD. - ผู้อำนวยการบริหารงานการตลาด...

1 like0 commentsLINE VOOM