บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปิดครอส รายวิชา MKT524 การจัดดารการตลาด โดย ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ -------------------------- #MBA #MBASPU #เรียนโท_เอกเสาร์อาทิตย์ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริ...

1 like0 commentsLINE VOOM