บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 "มุ่งผลิต และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาสู่การ...

1 like0 commentsLINE VOOM