บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศนียบัตร (หลักสูตร 1 ปี) • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 1 ปี 4 เดือ...

0 likes0 commentsLINE VOOM