Assetwise.co.th

𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 🚆ทอดสะพาน 16 ธันวาคม นี้ รถไฟฟ้ามาแล้วววว จ้า... เย้ๆ . ต้อนรับสู่เส้นสายใหม่ จากสถานีพหลฯ 59 ยาวถึงคูคต ทอดสะพานให้ขนาดนี้แล้ว ไม่รีบไม่ได้แล้ว มาก่อน เลือกก่อน ได้อยู่ก่อน...

2 likes0 commentsLINE VOOM