Masterusedcar.com

📌อยากขายรถมือสองต้องเตรียมเอกสารขายรถอย่างไรบ้าง? 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของรถ) เป็นเอกสารยืนยันที่ผู้ที่จะขายรถ ต้องใช้ในการยืนยันตัวตน โดยจะต้องเซ็นชื่อให้ตรงกับในเล่มทะเบียนรถ หรือใน...

0 likes0 commentsLINE VOOM