CHALACHOL

มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับลูกค้าร้านเสริมสวยชลาชล ทุกสาขา *** ลูกค้าต้องจองคิวก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง ล่วงหน้า เเละ ไม่อนุญาติให้ผู้ติดตามนั่งรอภายในร้าน ...

1 like0 commentsLINE VOOM