ฝรั่งอั่งม้อ

If you get 1% better each day for one year, you’ll end up 37 times better by the time you’re done. (ถ้าเราเก่งขึ้น 1% ในทุกวัน ผ่านไปหนึ่งปีเราจะพัฒนามากกว่าเดิม 37 เท่า) .......... เป็นประโยคที่ได...

1 like0 commentsLINE VOOM