TCFF THAILAND

Friends 1,227

Fragrance

TCFFSee more

TCFF เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติและปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืช การกลั่นน้ำมันหอมระเหย การสร้าง และการผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นลงสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือน และในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นับพันทั่วโลก.

สินค้าSee more

FLAVOURS

FLAVORS หรือสารปรุงแต่งกลิ่นรสสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคได้แก่ อาหาร และ ยา รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก และ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก โดยพัฒนาขึ้นจากสารสกัดธรรมชาติ และสารสังเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของกลิ่นที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติอย่างที่สุด เรามี FLAVOURIST ประจำในประเทศไทยคอยให้บริการปรับแต่งกลิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะรายของลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังอาศัยวิทยาการด้านการเก็บกักกลิ่น (Encapsulate technology)เพื่อรักษาภาวะเสถียรในเชิงคุณสมบัติของเนื้อกลิ่นให้ทนความร้อนระหว่างกระบวนการผลิต.

FRAGRANCES

FRAGRANCES หรือหัวน้ำหอมสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อุปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางอันได้แก่ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว, ผลิตภัณฑ์เพื่อการถนอมเส้นผม, ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก, ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อผ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการปรุงแต่งกลิ่นอื่นๆ อีกมากมาย เรามีทีมPERFUMER ประจำในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่จะปรับแต่งกลิ่น และพัฒนาเนื้อกลิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีเครื่องมืออันทันสมัยในการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลกลิ่นเพื่อพัฒนาสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างรวดเร็ว.

ESSENTIAL OIL

ESSENTIAL OIL หรือ น้ำมันหอมระเหยซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่TCFF ในแง่ของทักษะ ความสามารถที่จะนำวัตถุดิบพืชในประเทศมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านกระบวนการสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งแบบการสกัดด้วยตัวทำละลาย และ การสกัดด้วยไอน้ำ ทำให้เรามีน้ำมันหอมระเหยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ได้มาตรฐานระดับสากลในทางกลับกันTCFF ยังนำเข้าน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ ซึ่งสกัดจากพืชเมืองหนาวเพื่อสร้างความหลากหลาย ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังมอบความเชื่อมั่นในคุณภาพของการเป็นสารสกัดบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ 100%ด้วยการใช้เครื่องมืออันทันสมัยในการตรวจวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ในเนื้อแท้ TCFF ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนโดยยึดตามมาตรฐานคุณภาพอันเคร่งครัดอย่างที่สุด เพื่อมอบผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา

NATURAL EXTRACTS

NATURAL EXTRACTS หรือสารสกัดธรรมชาติที่ TCFF อาศัยภูมิปัญญาไทยในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไทยผ่านกระบวนการการสกัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อลำเลียงสารปฏิบัติการอันเต็มไปด้วยคุณค่าจากพฤกษาธรรมชาติออกมาอย่างครบครัน ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณโดยมีทีมเภสัชกรไทยคอยคุมคุมดูแลทุกกระบวนการจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมอบประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยอย่างที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละลูกค้า.

AROMATHERAPY

AROMATHERAPY หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด ที่TCFF ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบัน ทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตัวเองจากพืชพรรณธรรมชาติ ทำให้สินค้ากลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งมาตลอด ทำให้TCFF ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการพัฒนาสินค้ากลุ่มสุคนธบำบัดส่งป้อนอย่างมาเป็นเวลานาน เรามีทีมพัฒนาสูตรกลิ่นหอมตามแนวทางที่ลูกค้ากำหนด เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ มีแนวกลิ่นมาตรฐานให้ทุกลูกค้าได้เลือกสรรตรงตามความต้องการ

Spray Drying

บริการแปรรูปแบบผงและ แปรรูปแบบเอนแคปซุเลท – TCFF สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกทุกชนิดให้อยู่ในรูปแบบผงและ แบบที่สูงขึ้นเป็นเอนแคปซูเลท ที่จะช่วยทนต่ออุณหภูมิ และเพื่อให้ลูกค้าปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนอย่างเหมาะสม.

Country or region: Thailand