Kwangham

Friends 16,156

ให้บริการงานสื่อสารฯ

ข้อมูลบัญชี

กวาง..พูดได้!! ที่ 1 เรื่องวิทยุสื่อสาร // จำหน่ายวิทยุสื่อสาร, อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย สัญญาณไฟไซเรนและระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมบริการให้คำปรึกษาการวางระบบสื่อสารและติดตั้งครบวงจร ด้วยทีมช่างสุดยอดประเทศไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมให้บริการแล้ว 8 สาขา (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ กาญฯ) "เราเชื่อว่าการสื่อสารที่ดี จะช่วยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจท่านได้" มาแล้วครบ จบทุกอย่าง กวาง..พูดได้!!

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand