Luxury Clinic

@luxuryclinicFriends 2,467

Timeline

sticon Luxury Clinic ทุกสาขา จะปิดให้บริการในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
See More

Location

Address
ชั้นที่ 16 เซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ทางคู่ขนาน ถนนบา… See More
Location
เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์

Business Information

About Us

  • Year :2013
  • ํYear 2016
  • ํYear 2017

Account Intro

Luxury Clinic สถาบันความงามครบวงจร มีสาขาให้บริการทั้งหมด 5 สาขาดังนี้
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าบางนาทาวเวอร์ ชั้น 16 โทร. 02-745-6527 ,สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 โทร. 02-720-2051-2, สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 6 โทร. 02-884-6799, สาขาเซ็…
See More
Top