YC pop Display

Banner Stand แสดงงานพิมพ์ Sail - Shape 160 cm ชุดโครงสร้างสำหรับติดงานพิมพ์ไวนิล หรือ PP Paper มีให้เลือก 5 รูปแบบ และขนาดที่แตกต่างกัน