YC pop Display

ดีสเพลย์ตั้งโต๊ะ Counter Display Counter Display ( เคาทเตอร์ ดีสเพลย์ ) คือ ดีสเพลย์ขนาดเล็ก สำหรับวางบนโต๊ะ หรือชั้นวางสินค้าเพื่อการจัดเรียงสินค้าให้ดู โดดเด่น เป็นระเบียบ สะดุด น่าสนใจ