Lumpini.vi.sk76

  • 0
  • 1

Lumpini.vi.sk76

@lumpini.vi.sk76Friends 197

Timeline

เตรียมความพร้อมการแต่งกาย ก่อนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ตามที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ และเมื่อเราจะได้เข้าไปกราบ "พ่อ" แบบใกล้ที่สุด ก็อยากให้ทุกคนได้แสดงความเคารพอย่างมีระเบียบ ช่วยกันแชร์ ช่วยกันบอกต่อนะครับ #KingBhumibol #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
See More
Top