• 0
  • 1
  • 2

LPN Suite Makkasan

@lumpini.su.pmFriends 347

Timeline

7 โครงการเรียนรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน" ประกอบด้วยพื้นที่ 11,300ไร่ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นแบบจำลอง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นพื้นที่ส่วนย่อ ที่สอดค้องกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับดิน เนื่องจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ แร่ธาตุต่ ...See More
See More
Top