Lumpini.at.rpb

Lumpini.at.rpb

@lumpini.at.rpbFriends 285

Timeline

🗓10 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก อันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศให้กับประชาชนชาวไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ✏️หลังจากนั้นจึงถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันรัฐธรรมนูญ"
See More

Location

Address
13.737418, 100.434016
Top