@copperbuffet

วันนี้ #วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล 🌟วันวิสาขบูชา หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ วิสาขบูชา มีความหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาใน...

2 likes0 commentsLINE VOOM