AFS Thailand

มาแล้ว... ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) ศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก=> https://goo.gl/...

6 likes0 commentsLINE VOOM