AFS Thailand

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี รุ่น 61 (พ.ศ. 2565 - 2566) ***หมายเหตุ : ปฏิทินการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** . สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทา...

4 likes0 commentsLINE VOOM