AFS Thailand

🎈ตุลาคมนี้ชวน น้อง ๆ มาร่วมค่าย!!👧👦 “AFSer Junior Camp” รุ่นที่ 4 ค่ายสำหรับน้อง ๆ อายุ 13-15 ปี ที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ🌎 จบกิจกรรมค่าย รับประกาศนียบัตรใส่ Portfol...

1 like0 commentsLINE VOOM