PLUS DENTAL CLINIC

📍 จริงหรอ? จัดฟันแล้วหน้าเรียว จมูกโด่งขึ้น จริง ๆ แล้วการจัดฟัน คือการแก้ไขปัญหาในช่องปาก เพื่อช่วยเรื่องการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อน ฟันเก สบฟันผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อการทานอาหาร ไปจนถึงการมีรอย...

2 likes0 commentsLINE VOOM