SetandServeCatering

𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐭 𝐥𝐮𝐧𝐜𝐡 มื้ออาหารกลางวัน แบบร่วมสมัย ทั้งในรูปแบบการตกแต่งสถานที่ การจัดโต๊ะ การจัดดอกไม้ ที่น้อยแต่มาก รวมทั้งอาหารที่ผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัว เริ่มจา...

0 likes0 commentsLINE VOOM