JBUYNOW.COM

Friends 49,803

JBUYNOW

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

สวัสดีคร้าบ/ค่า RAPBIZZ.COM เป็นเว็บประมูลสดสินค้าสภาพดี มือ1 ขายประมูลแบบไม่มีกั๊กราคาทุกรายการ เราเน้นประมูลสดในวันอาทิตย์ สนใจเกี่ยวกับการประมูลพูดคุยกันได้นะครับ/ค่ะ

Rapbizz Direct Co., Ltd.See more

-

บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105559170207

-

ที่ตั้งคลังสินค้า: คลังสินค้าแรพบิซซ์ (JSSR KM.32 Warehouse2) 82 หมู่ 5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

-

บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดการประมูลขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

-

การซื้อขายแบบไร้ราคาสงวน คือ คำนิยาม ลักษณะการซื้อขายที่ผู้ขายสละสิทธิ์ในการตั้งราคาขายขั้นต่ำที่ตัวเองต้องการ โดยยินดีที่จะขายสินค้าในราคาใดใด ให้กับผู้ซื้อที่เสนอราคาซื้อสูงสุดโดยสาธารณะ

-

รูปแบบการซื้อขายแบบไร้ราคาสงวนนั้น ไม่ใช่ ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าแบบปกติ ที่ใช้สำหรับการหาประโยชน์จาก “ส่วนต่าง” ของราคาสินค้า

-

แต่ว่าเป็นรูปแบบการการค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ ผู้ซื้อผู้ขายมี “ทางเลือก” ที่จะสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดทางธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งก็คือ “ราคา”แล้วเปิดโอกาสให้ นวัตกรรมทางการค้ารูปแบบใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้

Country or region: Thailand