ข่าวสารสมาคมอบต.

ข่าวสารสมาคมอบต.

@loc6644gFriends 2,263

Timeline

จังหวัดร้อยเอ็ด : นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตรวจดูความพร้อมในเรื่องสถานที่การจัดประชุม “เพิ่มขีดความสามารถ อปท. สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้) ในวันที่ 16 – 18 ก.พ.59 โดยมีตัวแทนนายกองค์กา ...See More
See More

Location

Address
22 ม.4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Business Information

Phone 08-1246-9506
Top