JT-CON

JT-CON

@lmi2625bFriends 45

คอนกรีตผสมเสร็จ รถปั๊มคอนกรีต

See More
  • คอนกรีตผสมเสร็จหลากหลายแบรนด์

    คอนกรีตผสมเสร็จหลากหลายแบรนด์

    ปูนช้าง, นก, ดอกบัว, ทีพีไอ,

  • รถปั๊มบูม

    รถปั๊มบูม

    ความยาว 32, 36, 42

Location

Address
เมืองชลบุรี

Business Information

Hours 7.30 - 17.30 น.
Closed on 17.30 น.
URL http://jt-con.blogspot.com/
https://www.facebook.com/JTCON2013/
Phone 0991025599

Account Intro

"คอนกรีตผสมเสร็จ และรถปั๊มคอนกรีต ให้บริการทั่วไทย ไม่ว่างานเล็กใหญ่ยินดีบริการ มาตรฐานอุตสาหกรรม วิศวกรรับรองคุณภาพเต็มคิว ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดียิ่ง"
Top