สถานการณ์แรงงาน

@lmi.doeFriends 3,179

Location

Address
อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 12 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.… See More
Location
ถ.ดินแดง ร.ร.พิบูลประชาสรรค์
ถ.วิภาวดี ร.พ.ทหารผ่านศึก

Business Information

Hours 8.30
Closed on 16.30
URL https://www.doe.go.th
https://www.doe.go.th/prd/lmia
Phone 022451581

Account Intro

ภารกิจ
•พัฒนาระบบเครือข่ายและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
•ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน
•ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนกำลังแรงงาน
Top