• 0
  • 1
  • 2
  • 3

โรงเรียนรังสิตNA

@lmf3651hFriends 494

Timeline

#อย่ามัวลังเล!! #สมัครก่อน #เรียนก่อน #ได้ทำงานก่อนนะคะ #เรียนเพียง6เดือนเท่านั้น #เรียนจบทำงานทันที #ทำงานโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนได้ #โ ร ง เ รี ย น รั ง สิ ต เ อ็ น เ อ# (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่....เรียนหลักสูตรพนักงานผู ...See More
See More

ภาพกิจกรรม

See More

Location

Address
51/005 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Location
ร้านตำหลาย
ศาลพระพรห์ม
Top