เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ที่แฝงไปด้วยเรื่องราว เป็นมิตร และมีเอกลักษณ์ ฝีมือคนไทย