JIA1669

Friends 5,546
  • 098-568-5548 (นุ๊ก)
  • Tue 09:30 - 16:00
  • 098-568-5548
  • https://www.jia1669.com
  • 74130 Samut Sakhon 36/5 หมู่ 7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

HOT DEAL ! more

HOT PROMOTION!!

SPECIAL RENT AEDmore

📌 AED แบบเช่ารายเดือน 📌

👉🏼 HEARTSINE 350P
👉🏼 เริ่มต้นเดือนละ 1,000 บาท
👉🏼 ระยะเวลาเช่า 48 เดือน
👉🏼 มีเสียงและภาพ ใช้งานง่าย
👉🏼 ภาษาไทย
👉🏼 รับประกัน 4 ปี
👉🏼 มาตรฐาน

Reference more

ลูกค้าของเรา 👇🏼👇🏼
https://www.jia1669.com/album/12819/reference

คู่มือ/ตารางการอบรมmore

📌 คู่มือ โครงการ และ ตารางการฝึกอบรม

สามารถ Download / อ่านคู่มือ โครงการ และ ตารางการฝึกอบรมได้แล้วที่นี่ 👇🏼👇🏼

https://www.jia1669.com/categorycontent/2566/cpr

profileImg
JIA1669
098-568-5548 (นุ๊ก)