IMMOR

IMMOR ลดการใช้พลาสติกด้วยผักตบชวากันแทก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดวัชพืช สร้างรายได้ให้เกษตรกร ใช้แล้วอย่าทิ้งนะคะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่น รองกรงสัตว์เลี้ยงเช่น หนูแฮมเตอร์ สุนัข แมว เนื...

3 likes2 commentsLINE VOOM