Little Heart Book

Friends 3,270

หนังสือนิทานเด็ก

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

“เด็กๆ จะเรียนรู้และพัฒนา เมื่อพวกเขามีความสุข” เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราจึงสร้างสวนสนุกแห่งจินตนาการขึ้นมา แล้วบรรจุส่วนต่างๆ ของความสุขเอาไว้ในหนังสือ

"ลิตเติ้ลฮาร์ท" เป็นสำนักพิมพ์หนังสือและสื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กน้อยตั้งแต่ 0–6 ขวบ เราจะออกผจญภัยสรรหาหนังสือและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กคุณภาพดีจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ มาผลิตเพื่อเด็กไทยของเรา ให้พวกเขาได้มีเครื่องมือสำคัญช่วยพัฒนาสมอง และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข

สื่อการเรียนรู้ของเรา

หนังสือเสียง Sound Book

ราคา 620 บาท

บอร์ดบุ๊คกลไก

ราคา 280 บาท

คึกคักวุ่นวาย ในสวนสัตว์

ราคา 75 บาท

Where is the animal?

ราคา 120 บาท

Country or region: Thailand