LITTLE BAKER

LITTLE BAKER

@littlebakerFriends 12,038

Timeline

LITTLEBAKER x CAMP Workshopคุ้กกี้แต่งหน้าน้ำตาลธีมดิสนีย์ รายละเอียดการเรียนคุ้กกี้แต่งหน้าน้ำตาล: -นักเรียนจะได้เรียนการทำคุ้กกี้เนยน้ำตาลตั้งแต่การผสมทำแป้งพร้อมสูตร -เรียนการตกแต่งคุ้กกี้น้ำตาลจำนวน8ชิ้นและทำด้วยตัวเอง โดยใช้เทคนิคผสมผสานทั้งการรีดฟองดอง(fondant) ...See More
See More

Gallery

Location

Address
Ngam Wong warn 44

Business Information

Hours Opens daily 10am-7pm
Phone 020868336
Top