Lifeford

Lifeford

@lifefordFriends 5,151

Timeline

4 ทริค การลงพัฟให้เนียนกริบ หน้าไม่ลอย MATTE MAGIQUE POWDER SPF 25 PA ++ sticon ใส่ใจการเลือกพัฟ ต้องเลือกพัฟฟองน้ำที่มีความอ่อนนุ่ม ควรผลิตจากฝ้าย เพราะมีคุณสมบัติพิเศษไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ตัวพัฟต้องโอบอุ้มแป้งได้ดี เพื่อให้แป้งติดหน้า sticon ก่อนลงแป้ง ต้องบำร ...See More
See More
Top