เข็มทิศชีวิต

เข็มทิศชีวิต

@lifecompassFriends 15,404

Timeline

คนแต่ละคนสามารถเลือกยืนในตำแหน่งผู้ถูกกระทำ เหยื่อ ถูกโลกเตะไปมา หรือจะเลือกยืนแบบรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง มีอำนาจกำหนดชีวิต ความรู้สึกต่อโลก ต่อชีวิตตัวเอง การยอมเป็นเหยื่อ รู้สึกไม่ดี เพราะสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น ชีวิต ความรู้สึก ถูกกำหนดจากภายนอก หลีกเลี่ยงสิ่งถูกต้องที ...See More
See More

History

Business Information

Top