เข็มทิศชีวิต

เข็มทิศชีวิต

@lifecompassFriends 13,590

Timeline

การตีความต่อเงิน เช่นว่าเงินทำให้คนทะเลาะกัน การรับเงินจากคนอื่นแม้เป็นการซื้อขายทำให้เสียเกียรติ คนรวยโลภ จนมีความรู้สึกว่าการพูดเรื่องเงินเป็นเรื่องไม่สุภาพ น่ารังเกียจ มาจาก การไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองมากพอ ที่จะจัดระบบการปฏิบัติต่อกัน และต่อเงินอย่างถูกต้อง ท ...See More
See More

History

Business Information

Top