Theclasstutor

Interview Pamai & Patai parent พบกับบทสัมภาษณ์สุด exclusive จากคุณพ่อ ที่ทำให้น้องเป็นเด็กใฝ่เรียนรู้ โดย "ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ และส่งเสริมให้รักการอ่าน" เป็นสำคัญ 📚 "Based On ที่ตัวลูก" รู้ว่าเข...

0 likes0 commentsLINE VOOM