LG Innotek DVR TH

LG Innotek DVR TH

@lginnotekthFriends 43

Timeline

“ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ” . นับตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน มีการบันทึกสถิติของคลิปที่ถูกสันนิฐานว่ามีการปรากฏของ UFO มากกว่า 4,000 รายการ และแบ่งเป็น 1400 กว่าคลิปที่ถูกถ่ายด้วยความบังเอิญจากกล้องติดรถยนต์ . แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีหลักฐานอย่างแน่ชัดถึงการมีอยู่ของส ...See More
See More
Top