ขนมลาดูเงินล้าน ขนมที่องค์พ่อทรงโปรด
สูตรขนมลาดูจากอินเดีย บวกความปราณีตและความตั้งใจ ก็ได้ออกมาเป็น ขนมลาดูที่มีกลิ่นหอมถั่ว หอมเนยและหอมเครื่องเทศอันเป็นเอกลักษณ์ที่องค์พระพิฆเนศโปรดปราน