ขนมลาดูเงินล้าน.com

🎊 วันสังคสติจตุรถี (Sankashti Chaturthi) 🎯 ตรงกับวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 ในแต่ละเดือนจะมีวันพิเศษสำหรับพระคเณศ 🕉 นั่นคือ "จตุรถี" หรือที่เรียกว่า ดิถีที่ 4 นั้นใน 1 เดือนมี 2 ครั้ง ซึ่งแบ่งเป...

2 likes0 commentsLINE VOOM