พริกไทยลุงแดง

พริกไทยลุงแดง

@lfk3086iFriends 380

Timeline

#ต้นพันธุ์พริกไทยซีลอน (ฝักยาว ช่อสวย ขายได้ทั้งพริกไทยสด และทำเป็นพริกไทยแห้งดำ/ขาวได้) เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ #แบบกิ่งตอนตุ้ม (ค่าขนส่งถูก สั่งได้จำนวนมาก ต้นไม่ช้ำ) รอบเดือนสิงหาคม กำหนดส่ง 29 สิงหาคม ท่านที่สนใจ ...See More
LINE Add Friend QR code
See More
Top