งาน

แคชเชียร์ 9,000-12,000 เซิร์ฟตอนกลางวัน 3,500-5,000 เซิร์ฟกลางคืน 4,000-6,000 มีที่พักฟรี 06-1484-7303