LEO Self Storage

Friends 3,362

Call : 092 246 3888

ข้อมูลบัญชีSee more

LEO Self Storage บริการห้องเก็บของให้เช่า ขนาด 2 – 30 ตารางเมตร เหมาะสำหรับเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า เอกสารสำนักงาน และอื่นๆ พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น บริการรถเข็น ลิฟต์ขนของ กล่องใส่สินค้า ชั้นวางสินค้า และบริการรับสินค้าของท่านถึงหน้าบ้านมาเก็บในพื้นที่อย่างปลอดภัย สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก จึงมั่นใจได้ว่าสิ่งของของท่าน สำคัญที่สุดสำหรับเรา

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand