Lemon Farm

Lemon Farm

@lemonfarmFriends 11,045

Timeline

ชุดของขวัญปีใหม่ 2560 อาหารธรรมชาติ จากชุมชนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งมอบความสุขความปรารถนาดี ด้วยอาหารสุขภาพเกษตรอินทรีย์ ที่ผลิตในวิถีพอเพียงจากเกษตรกร และชุมชนทั่วไทย แปรรูปน้อยปราศจากเคมีอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้นทางของความสุขความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง แบ่งปันซึ่งกันแหล ...See More
See More

ของขวัญธรรมชาติ 2560

Business Information

Top