Learning Hub

Learning Hub

@learninghubFriends 9,350

Timeline

กิจกรรม ชุมชนแห่งการฟัง และ LH Book Club (Free Event) กิจกรรมเพื่อสังคม โดย Learning Hub Thailand วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค.59 เวลา 0930- 1700 ช่วงเช้า 0930-1230 ชุมชนแห่งการฟัง
ช่วงบ่าย 1400-1700 Learning Hub Book Club 
กิจกรรมฟรี ไม่มีค ...See More
https://goo.gl/maps/ggJpqosrAdz
See More

Business Information

Account Intro

เราคือธุรกิจเพื่อสังคม ให้การเรียนรู้ทักษะของจิตใจ เพื่อให้ผู้คนมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุข
Top