HSHsocialฮั่วเซ่งเฮง

Friends 417,051

ฮั่วเซ่งเฮง

ฮั่วเซ่งเฮง เป็นชื่อทางการค้าของธุรกิจค้าทองที่ถือกำเนิดมากว่า 70 ปี โดยตระกูลพสวงศ์ เป็นที่รู้จักในนามของ ผู้บุกเบิกร้านขายทองบนถนนเยาวราชในยุคแรก ๆ และในฐานะผู้นำธุรกิจค้าทองคำแบบครบวงจรของประเทศไทย ในปัจจุบัน กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง แบ่งการดำเนินธุรกิจค้าทองออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ • ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (6 บริษัท) จำหน่าย และรับซื้อทองรูปพรรณ ความบริสุทธิ์ 96.5% และเครื่องประดับทองคำ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ร้านทองตู้แดง • บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ผู้นำในด้านการลงทุนทองคำแท่ง โครงการออมทอง เป็นบริษัทนำเข้า/ส่งออก ทองคำแท่ง และซิลเวอร์ รายใหญ่ของประเทศรวม ถึงรับซื้อเศษทอง ในการส่งหลอมให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานสากล • บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย sub-broker ซื้อขายกองทุนรวมอีทีเอฟ ทองคำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนขายกองทุนรวมต่างๆของบลจ. ชั้นนำ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ผลิตภัณฑ์ฮั่วเซ่งเฮงSee more

ทองคำแท่ง 96.5% Online

Gold Online 96.5

ทองคำแท่ง 99.99% Online

Gold Online 99.99

ทองรูปพรรณ

Product

โปรแกรมออมทองคำ

Gold Saving

โกลด์ ฟิวเจอร์ส

Gold Futures

Country or region: Thailand