La-Z-Boy of Thailand

รู้หรือไม่!หนึ่งในขั้นตอนการผลิตเก้าอี้ เล-ซี-บอย เราใช้ระบบ 'Hand Assembled'paperหรือ การประกอบชิ้นส่วนระบบกลไกแบบ "ชิ้น ต่อ ชิ้น" ด้วยมือ heartทำให้สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้แบบชิ้นต่อชิ้น หากเก้าอี...

1 like0 commentsLINE VOOM