Lasik Laser Vision

วิธีการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำเลสิก (Lasik) มีดังนี้ค่ะ🎉🎉 1. ต้องถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตา เพื่อ...

2 likes0 commentsLINE VOOM