Lasik Laser Vision

Friends 10,942

ศูนย์เลสิครักษาสายตา

ข้อมูลบัญชี

ศูนย์รักษาสายตา Laser Vision ได้เปิดให้บริการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติโดยเฉพาะ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ประกอบกับการเลือกสรรเฉพาะเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่านั้น Laser Vision จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เข้ารับการรักษาทั้งในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก ภายใต้การรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

Mixed media feedSee more

งาน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship) รายละเอียงาน: - ต้อนรับ ดูแล และให้ข้อมูลหรือนำเสนอสินค้าและบริการเกี่ยวกับศูนย์/สถานพยาบาลแก่ลูกค้า - รับผิดชอบงานระบบข้อมูลของลูกค้า เช่น ทำประวัติลูกค้า รายงานสรุปการเข้ารับบริการของลูกค้าประจำวัน - นำเสนอหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ประสานงานทั่วไปภายในศูนย์/สถานพยาบาล - ปฎิบิติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - จบการศึกษาระดับ ปวช ปวส หรือปริญญาตรี - มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ

Country or region: Thailand