Pet Hotel Bangkok

📢📢📢 เรียนลูกค้า Pet Hotel Bangkok ✅ สำหรับท่านที่ทำการจองห้องพักกับทางโรงแรม สิ่งที่ทุกท่านควรรู้ ก่อนนำน้องเข้าพักกับเรา มีดังนี้ - สัตว์เลี้ยงลองท่านต้องอายุ 3 เดือนขึ้นไป - ฉีคซีนครบแล้ว -...

2 likes0 commentsLINE VOOM